Polityka jakości

Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb i wymagań naszych Klientów tak, aby ich zadowolenie gwarantowało nam trwały rozwój i jedno z czołowych miejsc w produkcja opakowań z papieru oraz dostawa materiałów do produkcji dla poligrafii opakowaniowej na rynku europejskim.

Zadowolenie Klienta chcemy osiągnąć poprzez stabilną i wysoką jakość naszych wyrobów i usług, stosując System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dążymy do tego, aby znak naszej firmy kojarzył się naszym Klientom z doświadczeniem, zaufaniem, perfekcyjnym wyprodukowaniem wyrobu i wykonaniem usługi oraz fachową obsługą na każdym kroku naszej działalności.

Cele Polityki Jakości realizowane są poprzez:

 • określenie kompetencji i odpowiedzialności w zakresie jakości w poszczególnych komórkach organizacji;
 • w zarządzaniu zasobami ludzkimi dążymy do tego, aby każdy pracownik miał poczucie odpowiedzialności za jakość i utożsamiał sukces Firmy z sukcesem osobistym mając
  świadomość, że jakość uzyskana dzisiaj to referencje dla przyszłych zamówień;
 • ciągłe badanie rynku i doskonalenie jakości swoich wyrobów i jakości usługi dla spełniania potrzeb i oczekiwań Klientów, gdyż zadowolony klient będzie przekonany o spełnianiu
  ustalonych wymagań i troskliwych działaniach na rzecz jego aktualnych oraz przyszłych potrzeb i oczekiwań
 • terminowe i zgodne z przyjętymi w umowie z Klientem dostarczanie wyrobów bez nieprawidłowości ;
 • ocenę i dobór dostawców gwarantujących wyspecyfikowane przez naszą Firmę wymagania jakościowe surowców i opakowań;
 • zapewnienie środków technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych gwarantujących osiąganie celów jakościowych;
 • zespołowe rozwiązywanie problemów, analizowanie przyczyn powstawania nieprawidłowości w celu podejmowania działań związanych z doskonaleniem metod postępowania i podnoszenia efektywności;

Na podstawie przeprowadzonych analiz, biorąc pod uwagę kontekst organizacji oraz uwzględniając specyfikę działalności firmy zobowiązujemy się:

 • Przestrzegać wymagań prawnych oraz systematycznie przeprowadzać ocenę zgodności,
 • Przestrzegać wymagań normy ISO 9001:2015,
 • Systematycznie usprawniać procesy w celu ciągłego podwyższania jakości i produktywności,
 • Do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania w celu zwiększenia efektów naszej działalności.

Polityka systemu zarządzania została zakomunikowana, rozpowszechniona, jest znana i w pełni popierana przez wszystkich pracowników i Zarząd firmy Ekoflex Sp. zo.o. oraz podana do wiadomości dostawcom i odbiorcom.

Kładziemy duży nacisk na ekologię

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


Czytaj więcej